§ 1. Postanowienia ogólne

 

1.1    Organizatorem promocji jest właściciel sklepu internetowego, funkcjonującego pod adresem szafa-olafa.pl.

1.2    Zakup kompletu: kocyk + poduszka uprawnia do skorzystania z 10% zniżki na tenże komplet.

1.3    Zniżka naliczana jest automatycznie przy składaniu zamówienia.

1.4    Promocja obowiązuje od 1.10.2015 do 15.01.2016.

 

§ 2. Warunki promocji

 

2.1    Promocją objęte są artykuły: kocyk + poduszka, znajdujące się w ofercie sklep szafa-olafa.pl.

2.2    Promocja dotyczy zarówno produktów dostępnych w sklepie, jak i wykonywanych na indywidualne zamówienie.

2.3    Aby produkty mogły zostać uznane za komplet, muszą być wykonane z takich samych tkanin lub tkanin pochodzących z jednej kolekcji projektanta.

2.4     W sytuacjach spornych o zakwalifikowaniu produktów do promocji decyduje Sprzedający.

2.5     Promocją objęte są komplety: kocyk + poduszka we wszystkich rozmiarach.

2.6    Ceny wyjściowe produktów objętych promocją, a wykonywanych na zamówienie indywidualne, są takie same jak ceny produktów o tej samej specyfice, dostępnych w sklepie internetowym szafa-olafa.pl.

2.7    Promocja nie może być łączona z innymi rabatami udzielanymi przez Sprzedającego.

2.8    Promocją nie są objęte koszty przesyłki zamówionych produktów.

2.9    Regulamin promocji funkcjonuje jednocześnie z Regulaminem ogólnym sklepu internetowego szafa-olafa.pl i jest od niego zależny.

2.10    Do wszelkich kwestii nie ujętych w regulaminie promocji, zastosowanie mają zasady Regulaminu ogólnego szafa-olafa.pl.