§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem promocji jest właściciel sklepu internetowego, funkcjonującego pod adresem szafa-olafa.pl.
1.2 Promocją objęte są wszystkie kocyki w rozmiarze 75 cm x 100 cm.
1.3 Do każdego zakupu kocyka 75 cm x 100 cm Sprzedający przyznaje gratis w postaci bawełnianej poduszki w rozmiarze 30 cm x 30 cm.
1.4 Promocja obowiązuje od 2.10.2017 do 15.10.2017.

§ 2. Warunki promocji

2.1 Promocją objęte są kocyki w rozmiarze 75 cm x 100 cm dostępne w sklepie, jak i wykonywane na zamówienie indywidualne.
2.2 Poduszka w rozmiarze 30 cm x 30 cm wykonywana jest z bawełny, z której został uszyty kocyk.
2.3 Jako wypełnienia poduszki użyto antyalergicznej włókniny silikonowej.
2.4 Promocja może być łączona z innymi rabatami udzielanymi przez Sprzedającego.
2.5 Regulamin promocji funkcjonuje jednocześnie z Regulaminem ogólnym sklepu internetowego szafa-olafa.pl i jest od niego zależny.
2.6 Do wszelkich kwestii nie ujętych w regulaminie promocji, zastosowanie mają zasady Regulaminu ogólnego szafa-olafa.pl.