§ 1. Postanowienia ogólne

1.1   Organizatorem promocji jest właściciel sklepu internetowego, funkcjonującego pod adresem szafa-olafa.pl

1.2   Promocja obowiązuje od 19.10.2015 roku do 1.11.2015.

§ 2. Warunki promocji

2.1   Promocją objęte są wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu, w formie mailowej oraz telefonicznie.

2.2   Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne w sklepie: kocyki, rożki, poduszki, akcesoria oraz produkty wykonywane na zamówienie indywidualne.

2.3   Promocja dotyczy przesyłki priorytetowej Pocztą Polską oraz przesyłki kurierskiej.

2.4   Warunkiem skorzystania z promocji jest opłacenie zamówienia z góry przelewem na rachunek bankowy sklepu podany po złożeniu zamówienia.

2.5   Promocja może być łączona z innymi promocjami i rabatami udzielanymi przez Sprzedającego.

2.6   Promocja nie dotyczy wysyłek międzynarodowych.

2.7   Promocją objęte są zamówienia, których adres wysyłkowy należy do terytorium Polski.

§ 3. Postanowienia końcowe

3.1   Regulamin promocji funkcjonuje jednocześnie z Regulaminem ogólnym sklepu internetowego szafa-olafa.pl i jest od niego zależny.

3.2   Do wszelkich kwestii nie ujętych w regulaminie promocji, zastosowanie mają zasady Regulaminu ogólnego szafa-olafa.pl.